قطعي بي سابقه تلگرام ( قطعی تلگرام ) / اين پيام رسان در سراسر جهان از دسترس خارج شده بود
يك ساعت پيش گزارش هايی مبنی بر قطعی تلگرام از سراسر كشور مخابره شد و متعاقب آن این پیام‌رسان حدود نيم ساعت پيش به طور كامل از دسترس مخاطبان خارج شد.

يك ساعت پيش گزارش هايی مبنی بر قطعی تلگرام از سراسر كشور مخابره شد و متعاقب آن این پیام‌رسان حدود نيم ساعت پيش به طور كامل از دسترس مخاطبان خارج شد.

محمدرسول كاظمی كارشناس نرم افزار در گفتگو با اول خبر در مورد قطعی تلگرام اظهار داشت: در حدود نيم ساعت پيش تلگرام در سراسر جهان به طور كامل از دسترس خارج شده است؛ قطعا دليل قطع تلگرام مربوط به سرورهای اصلی خودش می باشد.

او ادامه داد: با بررسی های انجام شده مشخص شد كه در همه كشورهای جهان تلگرام با قطعی مواجه است و در برخی كشورها حتی سايت تلگرام هم بالا نمی آيد.

كاظمی در پايان گفت: قطعی بی سابقه تلگرام كه در برخی كشورها به حدود دو ساعت می‌رسد، پس از فروش پول اينترنتی تلگرام نكته قابل تاملی است.

‎گفتني است؛ قطعي تلگرام باعث كلافه شدن كاربران و عدم رضايت آنها از اين پيام رسان شده است