اتفاق مهمی در نمازجمعه اهواز که بی بی سی و امدنیوز را هم منفعل کرد +صوت