کارشناس چینی لازمه توسعه منطقه را شکست تروریسم عنوان کرد