فرمانده سریلانکایی افراطیون بودایی را خائن به کشور دانست