استقبال نماینده آمریکا در سازمان ملل از انتصاب پومپئو