پایان سفر ظریف به پاکستان/وزیر خارجه پس از ترک کراچی راهی تهران شد