دیدار صدراعظم اتریش با مقام وزارت خارجه رژیم صهیونیستی