"عشق‌آباد" از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای کمک به افغانستان حمایت می‌کند