بازی ایرانی "خاک"، نامزد بهترین بازی موبایلی جهان + فیلم