شهری که روزگاری جولانگاه وحشتناک‌ترین هیولاهای فرازمینی بود