ترمیم زخم آسیب دیدگان چهارشنبه سوری به کمک پماد‌های دانش بنیان