با راهکاری از امیرالمومنین(ع) رزق‌ و‌ روزی را به زندگی خود سرازیر کنید