2 هزار و 200 یادواره و یادبود شهدا در استان یزد برگزار شد