انفجار در بالکن یک منزل مسکونی/ یک دختر و پسر زیر ۲۰ سال مصدوم شدند