رییس پلیس پایتخت از بازداشت 8 هنجارشکن چهارشنبه سوری خبر داد