سخنرانی سردار جعفری و ارائه گزارش هیأت اندیشه‌ورز در اجلاس مجلس خبرگان