آقای وزیر! برای گرفتن پول بازنشستگان لابی‌ کنید نه باقی ماندن در قدرت