امکان برقراری تماس و ارسال پیام از تبلت با الکسا آمازون فراهم شد