بازگشت پرواز ATR تهران ـ رامسر به فرودگاه مهرآباد/ خلبان پرواز: به دلیل محدودیت فضای باند فرودگاه رامسر امکان فرود در این فرودگاه وجود نداشت