چنددستگاه موتور سیکلت بر اثر مواد محترقه در قم طعمه حریق شد