20نفر بر اثر حوادث چهارشنبه سوری در استان یزد زخمی شدند