وقوع 160 حریق در سطح پایتخت/ کاهش انفجار مواد محترقه نسبت به سال‌های گذشته