تصادف سواری با کامیون در کاشان یک کشته و یک مصدوم به جا گذاشت