مواد محترقه موجب وقوع 31 مورد آتش سوزی در تبریز شد