قرار نیست جوایز وزنه برداران کم شود/ تجلیل از قهرمانان در روز‌های پایانی سال96