حضور بیش از 50 هزار دانشجوی دانشگاه آزاد در اردوهای راهیان نور