محدودیت های ترافیکی نوروز در چهارمحال و بختیاری اعلام شد