واژگونی خودرو در جاده جوشقان کاشان یک کشته برجا گذاشت