بی احتیاطی های چهارشنبه سوری البرز با یک کشته و 200 مصدوم همراه شد