14 'نوروزگاه' در ایام نوروز در استان کرمانشاه برپا می‌شود