تعداد مصدومان حادثه چهارشنبه سوری در هرمزگان به 8 نفر رسید