1600 زائر چهارمحال و بختیاری به عتبات عالیات اعزام می شوند