انهدام اتاق عملیات تروریست های فیلق الرحمن در غوطه شرقی سوریه