استاندار چهارمحال و بختیاری خدمت رسانی به مسافران نوروزی را مطلوب ارزیابی کرد