ممنوعیت راندن موتورسیکلت در روزهای بارانی/ خراب بودن برف پاک‌کن 30 هزار تومان جریمه دارد