کشف جسد در پشت فرمان خودرو هیوندا آزرا/ قتل مرد 40 ساله با شلیک گلوله