یک کشته در برخورد سه دستگاه اتوبوس با تریلی و پراید