اتحادیه عرب ظرفیت‌های خود را همچنان صَرف تلاش‌های فرسایشی و باطل می‌کند