حضور صالحی در سفارت الجزایر به مناسبت یادبود سانحه هوایی