احمدی‌نژاد یا هر فردی که در راستای مصالح نظام حرکت نکند، مطرود است