نمایشگاه عکس سلامت شهری در فرهنگسرای انقلاب دایر شد