شرکت وزیر آموزش ‌و پرورش در اجلاس بین‌المللی ICT مسکو