عملیات مشترک برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه اجرا می شود