فیلم/ گل اول پرسپولیس به السد (پورعلی‌گنجی - گل به خودی)