متاسفانه فهرست بلند بالایی از مشکلات و چالش های کشور پیش روی ماست