​پرداخت 2700 فقره وام بازسازی مناطق زلزله زده در بانک صادرات