ترامپ: بیش از 100 موشک به سوریه شلیک کردیم و همگی به اهداف اصابت کردند