استقلال با اقتدار در گروه مرگ صدرنشین شد/العین در جایگاه دوم+جدول