دبیرکل ناتو عملکرد ترکیه در عفرین را رضایت بخش خواند