نماینده ایران مقابل کاتانیا ایتالیا پیروز شد/دومین برد نماینده کشورمان